Fakulta strojní ČVUT

Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze

Mezifakultní Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze provazuje současné pedagogické a výzkumné činnosti Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní, Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební, Katedry elektrotechnologie Fakulty elektrotechnickéÚstavu dopravní techniky Fakulty dopravní.
Společná laboratoř umožňuje koncentrovat úsilí a zdroje do oblasti konvenčních i speciálních metod svařování a tepelného dělení materiálů, včetně automatizace a monitorování svařovacího procesu, diagnostiky a vyhodnocování jakosti svarových spojů apod.
Činnost laboratoře byla slavnostně zahájena 8.12. 2008 rektorem ČVUT v Praze, prof. Ing. Václavem Havlíčkem, CSc., za přítomnosti děkanů jednotlivých fakult, podílejících se na tomto projektu.
Motto:
Cicero: „Usus magister est optimus (Zkušenost je nejlepším učitelem)”